Pa fath o sbwriel cath, sut i ddewis, pa sbwriel cath cost-effeithiol sy'n cael ei argymell, mathau o sbwriel cath a'i fanteision a'i anfanteision

Mae'n debyg y bydd gennych gath o'r fath gartref. Ceg tebyg i geirios llygaid bach llachar clyfar yn fflachio golau hyfryd, yn cyffwrdd â'i gefn yn ysgafn, bydd yn estyn dwylo bach i gyffwrdd â'ch llaw. Peth hapus yw cael cath mor dylwyth teg.
Ond mae'r rhan fwyaf o'r pethau yn y byd yn deg, a phan fydd gennych chi lawer o hapusrwydd, bydd rhywfaint o anhapusrwydd yn unol â hynny. A’r anhapusrwydd hwnnw yw baw cath yn sgipio.
Yr allwedd i ddatrys hyn i gyd yw dewis y sbwriel cath cywir, ni fydd y gath yn mynd i'r toiled ac i lanhau'r llanast fel y byddai dynol, ni fydd hefyd yn cyfyngu sbwriel y gath i'r blwch sbwriel cathod. Felly, mae'n hollbwysig dewis y sbwriel cath cywir. I orchuddio arogl y blwch sbwriel ar ôl i'r gath fynd i'r toiled, ac yna i atal y gath rhag cael sbwriel y gath allan o'r blwch sbwriel.
src=http___img.mp.itc.cn_upload_20170626_0ed5ff0e022940e6aa8bb19572e2cec1_th.jpg&refer=http___img.mp.itc
Dylem roi sylw yn bennaf i'r pwyntiau canlynol wrth ddewis sbwriel cathod
1.Be sicr o rwystro arogl

2. Nid oes unrhyw niwed ac effaith ar gorff y gath. Mae rhai cyfresi o sylweddau niweidiol fel aflatoxin yn y sbwriel cath nid yn unig yn ddrwg i fodau dynol ond hefyd yn niweidiol i gorff y gath.

3. Effaith diaroglydd da. Weithiau gall persawr neu arogl arall orchuddio'r arogl, ond nid yw hyn yn dda, felly os gall sbwriel y gath ddadhodeiddio, bydd yr arogl yn diflannu ar unwaith.

Llwch 4.Less. Bydd rhywfaint o sbwriel cathod yn creu llwch sy'n gwneud llawer o drafferth wrth lanhau'r ystafell

mathau o sbwriel cathod:
1. Sbwriel cath clai. Bydd y math hwn o sbwriel cathod yn ddewis cyntaf llawer o bobl, pris isel, swm mawr. Mae'r effaith Cwympo yn dda iawn ac yn gyffyrddus iawn i gamu arno. Ychydig o ddiaroglydd yw'r anfantais, neu gall arogli, mae angen i ni chwistrellu persawr i orchuddio'r arogl. Mae faint o lwch sy'n cael ei ddwyn allan hefyd yn gymharol fawr, heb fod yn gyfeillgar iawn i'r amgylchedd. Mae'n bwysig iawn peidio â fflysio'r sbwriel cath hwn i'r toiled yn uniongyrchol.

2. Mae papur yn sgrapio sbwriel cath. Mae'r math hwn o ddeunyddiau crai sbwriel cathod yn sbarion papur, felly camwch ar y meddal, dim llwch, sy'n gyfeillgar iawn i'r amgylchedd ac yn lân. Ond yr anfantais yw ei bod hi'n hawdd dod â'r sbwriel allan o'r blwch sbwriel ar ôl i'r gath fynd i'r toiled. Yn gyffredinol, nid yw'r effaith deodorization yn dda iawn.

Sbwriel Cat 3.Crystal. Mae deunydd crai y sbwriel cath hwn yn silicon, yn llai o lwch na'r papur yn sgrapio sbwriel cath, dim llwch yn y bôn, a all fod yn beth hapus. . Ond peidiwch â'i daflu yn y toiled.
4. sbwriel pren a sbwriel cath. Mae'r math hwn o sbwriel cathod yn dal yn rhad iawn, y deunydd crai yw sglodion coed a phren a deunyddiau tebyg eraill, felly'n gyfeillgar iawn i'r amgylchedd, nid yw'r llwch yn gryf, mae'r effaith dadgodio bloc hefyd yn dda, ond yr anfantais yw bod rhai cathod yn ei wneud ddim yn hoffi blas y pren hwn.

Ond pa sbwriel cath yw'r gorau? Arhoswch diwnio, a byddwch yn synnu.


Amser post: Gorff-08-2021