Gwerth y Cwmni

Gwerth y Cwmni

Credwn mai gwerthoedd cwmni yw DNA ein cwmni, rydym yn gweithredu ac yn gweithredu ein cynlluniau ym mhob agwedd ar fusnes sy'n cyd-fynd â'r gwerthoedd hyn.

Teyrngarwch

Rhinwedd ein bod yn deyrngar i ansawdd ein cynnyrch, i ddibyniaeth ein cwsmer, i'n henw da.

Hyder

Mae gennym hyder yn ein hansawdd, ein dyfodol, a'n hymroddiad i gwsmeriaid.

Ymddiriedaeth

Rydym yn ymroddedig i ennill ymddiriedaeth ac edmygedd gan yr holl gymdeithion ledled y byd.

Uniondeb

Rydym yn meithrin ymddiriedaeth trwy gamau gweithredu cyfrifol a pherthnasoedd gonest.

Parch

Rydym yn trin pobl gyda'n hangerdd a'n proffesiynoldeb mwyaf.